POLITIKË

Të gjitha situatat dhe personazhet që shfaqen në këto video janë fiktive. Çdo ngjashmëri me persona realë, të vdekur ose të gjallë, pi*robsha ose jo, është thjesht rastësi, përzotin!